За какво се използва CMTS (Cable modem termination system)?

CMTS (Cable modem termination system) – част от оборудване, което е разположено в разпределителна станция или хъб, което предоставя услуга за високоскоростен пренос на данни, като кабелен интернет или глас по интернет протокол до абоната.

cmts

Услуга за данни, която се доставя до абоната чрез канали в коаксиален или оптичен кабел, до модем, който е вграден или е външен, в компютъра или телевизора на абоната. Един телевизионен канал се използва за качване на данни от кабела на модема до CMTS, а друг за сваляне на данни. Когато той получи данни от модема ги конвертира в IP пакети, които след това се изпращат до IP рутер за предаването им в интернет. Когато той изпраща данни до модема, той ги модулира по кабела за модема. Всички кабелни модеми могат да получават и изпращат данни до CMTS, но не и до други свързани по линията.

 

cmts