Интернет и Интранет? Какви са приликите и разликите?

Интернет е глобална система от взаимосвързани копмпютърни мрежи. Te използват стандартен пакет протоколи (TCP/IP) предоставящи се на милиони хора по света. Интранет е комоютърна система, която използва Internet Protocol технология за споделяне на информация, операционни системи или услуги вътре в организацията.


Интернет (Internet)

 • Интернет е широко разпространена отворена система.
 • Internet е глобална система от взаимно свързани компютърни мрежи.
 • Internet използва стандартен протокол (TCP/IP).
 • Всеки компютър, свързан с интернет, се идентифицира с уникален IP адрес;
 • IP адрес е уникална комбинация от числа (110.22.33.114), която идентифицира локацията на компютъра.
 • Специален компютър, наречен DNS (Domain Name Server), се използва, за да представи IP адреса като име, с което потребителят може да локализира компютър по име. Например DNS машина ще разпознае име на домейн (google.com) като комбинация от числа, която води до компютъра, на който се хоства сайта.
 • Internet може да се използва от потребители по целия свят.

Интернет диаграма


Интранет (Intranet)

 • Intranet е затворена система, в която няколко компютъра са свързани помежду си.
 • Тази мрежа не е свързана с Internet и компютрите в нея не могат да бъдат открити от други потребители, освен ако не са свързани в тази система.
 • Обикновено всяка организация или компания има такава мрежа (Intranet Network), в която само служителите имат достъп.
 • Всеки компютър в Intranet мрежа се идентифицира със собствен IP адрес, който е уникален в тази мрежа.

Интранет диаграма


Прилики и разлики между
Internet и Intranet

 • Intranet и Internet използват протоколи като TCP/IP и FTP.
 • Intranet сайтове се отварят през браузър по същия начин, както и тези, в Internet. Разликата е, че само компютрите, които са свързани в Intranet мрежа, имат достъп до сайтове, които са хоствани в тяхната мрежа.
 • Internet е общо за всички компютри от целия свят, а Intranet е специфична само за определен брой компютри от съответната локална мрежа.
 • Intranet е ограничена мрежа, която се използва, поради по-високата степен на сигурност, според нуждите на потребителите.
  Разлики между Интернет и Интранет

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *