Какво е значението на Firewall

Защитната стена (The Firewall)

Защитната стена (Firewall) е софтуер, който седи между компютъра или мрежата и интернет. Връзването на компютър директно към глобалната мрежа е като да оставите входната си врата отворена, разрешавайки на трети страни да използват компютъра ви за техни нужди.

Firewall

Филтриране (Filtering)

Главното значение на защитната стена е филтриране на пакети. Когато компютър изпраща заявка през Интернет, тя е съставена под форма на малки пакети информация, която минава по мрежата, за да стигне до крайната си дестинация. Защитната стена контролира всеки пакет, който минава през нея, имайки предвид източника, дестинацията и типа информация, който съдържа и сравнява тази информация с вътрешния правилник. Когато защитната стена засече пакет, който е неоторизиран, му отхвърля данните. Естествено, защитните стени позволяват трафик от общите програми като се изхвърлят повечето входящи заявки. Също така можете да настроите защитна стена да забранява достъпа на конкретни уебсайтове или услуги за предпазване на служителите си от достъп до ресурси в работно време.

Записване (Logging)

Друг важен аспект на защитната стена е нейното умение да записва всякакъв трафик, който минава през нея. Със записването на информация от пакетите, които минават или се отхвърлят, тя може да ви предостави с информация за всичкия трафик, който минава през системата. Това може да е ценно при идентефициране на източника от външна атака, но може и да го използвате като наблюдение върху служителите ви, за да предотвратите загуба на производителност.

Вътрешни заплахи (Internal Threats)

Въпреки, че главната цел на защитната стена е да спира атаките, тя също предлага и стойностно значение в наблюдаването на изходящите връзки. Много различни видове злонамерен софтуер изпращат сигнал, когато влязат в системата разрешавайки на автора да предприеме конкретни действия или контрол над компютъра от разстояние.
Защитната стена може да ви предупреди, когато непозната програма прави опит за действия, които може да заразят компютъра ви, като ви дава избор да ги спрете преди да навредят на системата и мрежата ви. Освен спиране на атаки, тя защитава важни данни на компанията ви и спестява почистване на проблеми с друг софтуер за защита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *