C# logo

Масиви и списъци в C#

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с масивите и списъците в C#. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Теми за напреднали

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с по-трудни неща в C#. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Цикли в C#

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с вход и изход от конзолата. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Вход и изход от конзолата в C#

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с вход и изход от конзолата. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Условни конструкции в C#

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с условните конструкции в C# и как работят те. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Оператори и изрази в C#

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с оператори и изрази в C# и как работят те. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Примитивни типове данни и променливи в C#

В наши дни програмирането на C# е много модерно. В това видео ще се запознаете с примитивните типове данни и променливи и как работят те. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!

C# logo

Въведение в програмирането

В наши дни програмирането на C# е много модерно. Това видео ще Ви въведе в програмния език C#. Най-добрите уроци и курсове може да откриете в Softuni (Софтуерен Университет)!!!