Computer Networking

Интернет и Интранет? Какви са приликите и разликите?

Интернет е глобална система от взаимосвързани копмпютърни мрежи. Te използват стандартен пакет протоколи (TCP/IP) предоставящи се на милиони хора по света. Интранет е комоютърна система, която използва Internet Protocol технология за споделяне на информация, операционни системи или услуги вътре в организацията. Интернет (Internet) Интернет е широко разпространена отворена система. Internet е глобална система от взаимно свързани компютърни мрежи.[…]