TDM и FDM – Разлики и предимства

TDM (Time Division Multiplexing) и FDM (Frequency Division Multiplexing) са два метода за мултиплексиране на множество сигнали в един носител. Мултиплексирането е процесът на комбиниране на множество сигнали в един, по такъв начин, че всеки отделен сигнал да може да бъде възстановен при крайната дестинация. Тъй като множество сигнали заемат канала, те трябва да споделят ресурса по някакъв начин. Основната разлика е как разделят канала. FDM разделя канала на два или повече честотни диапазона, които не се припокриват, докато TDM разделя и разпределя на определени периоди от време за всеки канал по алтернативен начин. Поради този факт можем да кажем за TDM, че понякога всеки сигнал може да използва цялата честотна лента, а за FDM – всеки сигнал използва малка част.

FDM vs TDM

Time Division Multiplexing предлага по-голяма гъвкавост и ефективност, чрез динамично разпределяне на повече времеви периоди до сигналите, които изискват повече от честотната лента и намаляне периодите на сигналите, които не се нуждаят. FDM няма такава гъвкавост, тъй като не може динамично да променя ширината на разпределената честота.
Предимството на Frequency Division Multiplexing е във времето на реакция. Това е времето, което отнема на информацията да достигне дестинацията си. Тъй като TDM разпределя времеви периоди, само един канал може да предава в даден момент, а някои данни често се забавят, макар че това често е само в милисекунди. Каналите във FDM могат да предават по всяко време, но тяхното време за реакция ще бъде много по-ниско. FDM често се използва в приложения, при които времето за реакция е с приоритет, като тези, които изискват информация в реално време.
Двата метода често се използват в тандем, за да създават повече канали в даден честотен диапазон. Обичайната практика е разделяне на канал с FDM, така че да имате специализиран с по-малък честотен диапазон. Всеки от FDM каналите се заема след това от множество канали, които са мултиплексирани от TDM. Това правят телекомуникационните компании, за да поддържат много потребители на определена честотна лента.

FDM vs TDM

Разлики:
  1. FDM разделя канала на няколко, но с малки честотни диапазони, за да се снабдяват повече потребители, докато TDM разделя канала като разпределя времевия период за всеки канал.
  2. TDM предлага повече гъвкавост в сравнение с
  3. FDM предлага по-добро време за реакция от колкото TDM.

FDM vs TDM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *